REGULAMIN SKLEPU

Dane Sprzedawcy:

Sklep internetowy działający pod adresem www.popieprzeni.pl
Właściciel: SISKO Renata Kwiatkowska-Osiej, NIP 729-258-60-21, REGON 381886439
Adres Sklepu: ul. Rzgowska 77, 93-024 Łódź

Kontakt:

telefon komórkowy +48 507453303
poczta elektroniczna (email): info@popieprzeni.pl
nr. rachunku bankowego w ING Banku Śląskim:
25 1050 1461 1000 0092 6276 6059

Podstawowe informacje

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Właścicielem Sklepu jest: SISKO Renata Kwiatkowska-Osiej (dane osobowe i kontaktowe j.w.)
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym www.popieprzeni.pl odbywa się wyłącznie na terytorium Polski (przesyłka zagraniczna tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym).          
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów transportu (patrz "koszty dostawy" lub "dostawa"). 
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego www.popieprzeni.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: komputer z dostępem do sieci internet z przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.popieprzeni.pl, pobrać go, a także wydrukować.

Wpłaty:

Wpłaty dokonywane przez Klienta należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony w:

IING Banku Śląskim 25 1050 1461 1000 0092 6276 6059

Zamówienia:

1. Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
2. Telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem poczty (należy podać: wybrany/e towar/y, jego/ich cenę, ilość/gramaturę, adres wysyłki towaru, maila lub tel. kontaktowy oraz dokonać przelewu na konto bankowe Sklepu).
3. Na życzenie klient otrzyma fakturę VAT wraz z zamówionym towarem. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w trakcie zamawiania towarów w polu "jeśli chcesz dodać nowy komentarz" dokonując wpisu "FAKTURA" oraz podać dokładne dane firmy na którą ma być wystawiona faktura.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz dokonanie przelewu na konto bankowe sklepu. Jeżeli płatność jest prawidłowa Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować  
Klientowi: 
- anulowanie całości zamówienia (jeśli Klient dokonał zapłaty za towar Sklep zwróci należność),
- anulowanie części zamówienia, jeżeli jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (zamówione produkty zostaną wysłane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów).
6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranego towaru w dniu dostawy przesyłki (należy zgłosić wszelkie nieprawidłowości najpóźniej na drugi dzień od odebrania przesyłki).

Płatności/ koszty dostawy:

1. Dostawy zależą od wyboru sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta, wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w "koszyku" oraz "podsumowaniu zakupów". 
2.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie, umożliwia odbiór własny bądź wysyła go na adres podany przez Klienta, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
b) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
3. Ceny przesyłek określone są w cenniku "dostawy" na stronie www.popieprzeni.pl.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
5. Przy zakupie towaru Klient udziela pełnomocnistwa Sprzedającemu do zawarcia w swoim imieniu z firmą wysyłkową umowy o dostraczenie towaru.
6. W przypadku niezrealizowanego zamówienia z winy Klienta, bądź nieuzasadnionej odmowy odbioru paczki od Kuriera, a także podania błędnego adresu (uniemożliwiającego dostarczenie przesułki przez Kuriera lub Pocztę Polską) Sklep Internetowy www.popieprzeni.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia (wraz z jego zwrotem). 


Promocje:

Wszelkie promocje dostępne są w zakładce "Promocje" na stronie www.popieprzeni.pl.

Wysyłka towaru:

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Odbiór osobisty zamówienia, jest możliwy w siedzibie Sklepu stacjonarnego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 77, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta.
4. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz dostarczenia do Klienta (licząc od momentu zarejestrowanej wpłaty na rachunek bankowy Sklepu). Przygotowanie zamówienia do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nieprzekraczającemu 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, o czym Klinet zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailowo).

Reklamacja

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
2. Reklamacji nie podlegają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera takie jak kolor czy proporcje towaru itp. 
3. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail (należy wskazać dane personalne i adresowe,  telefon kontaktowy, datę zakupu, rodzaj zamówionego towaru, oryginał paragonu, numer rachunku bankowego oraz pisemne oświadczenie, w którym opisane zostaną szczegółowe powody reklamacji produktu oraz proponowaną przez Klienta formę rekompensaty.    
5. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy mailowo lub telefonicznie.
a) przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Sklep zobowiązuje się: Wymienić towar, obniżyć cenę zakupu,  zwrócić  pieniądze lub podjąć indywidualne ustalenia z Klientem.
b) przy negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Sklep zobowiązuje się: Przesłać drogą mailową uzasadnienie podjętej decyzji. Klient w ciągu 5 dni roboczych ma prawo odnieść się do podjętej decyzji. Jeżeli klient nie odniesie w powyższym terminie się do uzasadnienia reklamacji nastąpi zwrot reklamowanego towaru na koszt klienta po 14 dniach roboczych (możliwe indywidualne ustalenia).

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (tekst oświadczenia poniżej), a także zwrotu części lub całości zamówionego towaru (Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru) składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres firmy w formie papierowej), w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu, w którym Klient otrzymał towar (jeżli termin oświadczenia o odstąpieniu od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowo wolne od pracy – termin ten ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego). 
2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru, natomiast w sytuacji gdy Sklep wysłał zamówiony towar może obciążyć Klienta kosztami.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany w tym trybie towar zastanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy będzie odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania. Zwrot towaru prosimy dokonać na adres firmy (najtańszą rejestrowaną formą przesyłki, nie  
4. Zwrot wartości towaru nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Zwrot nastąpi wyłącznie po otrzymaniu zwróconego towaru oraz po sprawdzeniu towaru pod kątem kompletności i stanu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Pod pojęciem zwrot wartości towaru rozumie się zwrot kwoty brutto towaru wraz z najtańszym sposobem przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu popieprzeni.pl.
5. Informujemy, iż Sklep www.popieprzeni.pl nie przyjmuje odstąpienia od umowy zakupu produktu/ów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Tekst oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

Oświadczam, iż odstępuję od umowy nr... zakupu towaru/ów z dnia ...  . Ponadto oświadczam, iż zwracam w całości zakupiony towar wraz z wszelkimi akcesoriami z którymi był dostarczony, nienaruszony i szczelnie zapakowany.
(należy wymienić zwrócony towar).
Załączam oryginał paragonu/faktury.

W oświadczeniu należy podać:
- Datę
- Numer zamówienia
- Datę zakupu i odbioru towaru
- Imię i nazwisko / login z zamówienia na stronie www.popieprzeni.pl
- Adres korespondencyjny + adres email  
- Telefon kontaktowy
- Numer rachunku bankowego oraz nazwę banku
- Podpis konsumenta(-ów)
(Ustawa z dnia 30.05.2014roku o prawach konsumenta).

Ochrona prywatności:

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. 

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://popieprzeni.pl/polityka-prywatnosci.

  

Własność intelektualna:

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Ważne informacje:

1. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia zwracanego towaru przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.
2. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep, a my zobowiązujemy się wyjaśnić i rozwiązać problemu.
3. Produkty są pakowane w specjalne foliowe opakowania zabezpieczające przed utratą walorów smakowych, zapachowych i jakościowych. Na czas transportu nasze produkty pakowane są do kartonów lub foliowanych kopert - chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu oraz warunkami zewnętrznymi.
4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Anną Kwiatkowską a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz sądowi właściwemu ze względu na siedzibę www.popieprzeni.pl. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wejście w życie i zmiany regulaminu:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez sklep popieprzeni.pl na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.